1. Handstempels
a. Stempels van de Sorteercentra
Stempels van sorteercentra zijn te herkennen aan de letter X in het stempel
Kantoornaam met daaronder
de letter. Onderaan de X
Kantoornaam met aan
de onderkant X tussen
2 letters
 Tweetalig Brussel met voorrang Nederlands. Bestaat ook met voorrang Frans Onderaan X tussen twee letters
. Gent Q X heeft een stempel met een grotere diameter
Evenals Brussel CS X
(ca. 34mm)
Tweetalig Brussel met voor- rang Nederlands. Bestaat ook met voorrang Frans. Letter(s) onder de kantoornaam en onderaan de X.
Kantoornaam met daar onder de letter(s) en onderaan een “envelopje"
Tweetalig stempel van Brussel, met voorrang Nederlands, bestaat ook met voorrang Frans. Daaronder de leter(s) en onderaan het “envelopje”
Dit stempel met BruxelleXBrusselmet daaronder een letter en onderaan Speciaal Loket boven Guichet Special werd later door het type hieronder vervangen.
 
Kantoornaam tussen 2 X-en, daaronder letter. Brussel had de X tussen de 2-talige namen. Onder in Franstalig gebied Guichet Special. In Nederlands-talig gebied Speciaal loket. Alleen Brussel X ( rechts) had Speciaal Loket en Guichet Special onder elkaar. Oostende X Speciaal Loket. Onder een envelopje met daar een boven letter
Brussel X heeft een dependance in de luchthaven van Zaventem. Zegels, die daar gestempeld werden hadden de teksten;
BrusselXLuchthaven en BruxellesX Aeroport of BruxellesX Aeroport en  BrusselXLuchthaven
Links:
BrusselXBruxelles. Aan weerszijde van de datum een letter.
 .
Rond 1990 werd dit stempel vervangen door het stempel rechts met de letter boven onder de kantoornaam met X er tussen en een “envelopje” onder

 
 
b. Gewone Postkantoren
Kantoornaam met onderaan het kantoornummer
Kantoornaam met onder de dienstletter
Kantoornaam met onder het kantoornummer tussen 2 letters. Rechts zelfde met kleine letters
Kantoornaam daaronder letter en onderaan postnummer
Kantoornaamnaam tussen 2 nummers onderaan het postnummer. Kantoornaam tussen 2 nummers en onder het postnummer tussen 2 letters Kantoornaam met daar achter het nummer en onderaan het postnummer. Kantoornaam in 2 talen, gescheiden door streepje, tussen 2 nummers. Daar onder letter en boven de nummers het postnummer Kantoornaam in 2 talen, gescheiden door streepje. Onderaan nummer tussen 2 letters.
De cijfers van de postnummers kunnen verschillende hoogtes hebben. Zij kunnen van links naar rechts horizontaal staan of zij kunnen de kromming van de cirkel volgen. Ook de afstand tot de cirkel kunnen verschillen en de cijfers kunnen wijder uitelkaar staan.
De kromming volgend
Horizontaal naast elkaar
 
Het stempel van Gent 12 M 9000 heeft een grotere diameter (ca. 34mm). Tweetalig stempel met nummer tussen de kantoornamen en daaronder de letter Helemaal onder het postnummer Tweetalige namen onder elkaar. Postnummer onderaan en letter daarboven
Tweetalig stempel met nummer tussen de kantoornamen en daaronder de letter.Helemaal onder het postnummer. De kantoornamen kunnen zowel met voorrang Frans als met voorrang Nederlands zijn. Aalst en St. Niklaas hebben een stempel met achter de kantoornaam:
VERZENDING
Gent 1 had een stempel met onderaan:
"POSTWISSELS"
Na september 1990 kregen vele postkantoren een nieuwe Postnummer. In afwachting van hun nieuw nummer, werd het oude nummer er uit gehaald. Voor sommigen kon dat duren tot 1993
Hombeek had een blauw stempel (onder)
In de loop van 1996 kregen verschillende postkantoren een dubbele ring stempel Zoals men ziet werden deze zegels nog gebruikt, maar men kan beter een grens stellen. Luik had een stempel met onder "MANDATS", het is mij niet bekend of dit stempel als vernietigingstempel voorkomt.
c. Stempels met puntjes.
Postkantoornaam met onder 13 punten gegroepeerd Postkantoornaam met onder 13 punten “plat” gespreid Postkantoornaam met onder 7 punten in een kleine groep gegroepeerd Postkantoornaam met onder 13 punten gegroepeerd en aan weerszijde een letter Postkantoornaam met onder leters dicht bij de gegroepeerde 7 puntjes
De puntjes kunnen wijd uiteen staan of dicht opeen gegroepeerd zijn. Zij kunnen op een kluitje
staan of "plat" gespreid zijn. De afstand tussen letters en puntjes kan variëren.
Postkantoornaam met onder 7 punten “plat” gespreid Postkantoornaam met onder leters ver af van de gegroepeerde 7 kleine puntjes Postkantoor naam en onder 7punten “plat” gegroepeerd met aan weerszijde een letter Postkantoornaam en onder 7 punten wijd gegroepeerd met aan weerszijde een letter
 
Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken