1. Handstempels (vervolg)
d. Ster Afstempelingen (Bestellerhaltes)

 
 
 
 
Kantoornaam met aan weerszijden een ster. Kantoornaam en onder 13 punten met  aan weerzijde een ster. Kantoornaam en onder 7 punten met aan weerzijde een ster. Kantoornaam en onder nummer tussen 2 sterren. .Kantoornaam en onder het postnummer (cijfers horizontaal) met aan weerzijde een ster.
Kantoornaam en onder het postnummer (cijfers horizontaal) met aan weerzijde een kleinere ster. Postkantoornaam boven tussen 2 nummers en onder Postnummer tussen  2 sterren Kantoornaam boven en onder. Sterren aan weerszijde van de datum .2-Talig stempel. Boven en onder kantoornaam. Boven het postnummer. Sterren aan beide zijden van de datum Postnummer tussen 2 sterren ontbreekt; uitgehaald in afwachting van een nieuw postnummer.
Er zijn veel variëteiten: De sterren kunnen van groot tot klein zijn. Verder of dichter bij het postnummer of de puntjes staan. Cijfers kunnen ook van grootte varieren. Puntjes kunnen van klein tot groot zijn,  Er kunnen 7 of 13 zijn, gegroepeerd of "plat" de kromming van het de ring volgen. Ook de postcode kan al dan niet de kromming van de cirkel volgen. .
Kantoornaam, daaronder letter. "Zonnetjes" aan weerszijde van de datum Kantoornaam, tussen 2 nummers. Onder tussen 2 “zonnetjes” het postnummer, die de komming volgt

i.p.v. sterretjes kunnen het ook "zonnetjes" zijn
:

Kantoornaam en aan weerszijde een driehoek

Eupen heeft een stempel met 2 driehoeken onder de kantoornaam
St Martens-Latem heeft een A tusseb 2 dikke punten. Kantoornaam en aan de onderkant een driehoek. Kantoor naam en links van 7 punten een letter en rechts een driehoek.
In plaats van sterrem kunnen het ook een driehoek zijn of beide. Meestal in de Duitstalige gemeenten, maar niet altijd. De driehoek kan ook tussen twee sterren staan (rechts) De driehoek kan onder de kantoornaam zijn en onder al dan niet met sterren

 
e. Militaire stempels
Militaire stempels van de troepen gelegerd in Duitsland hadden het postnummer 4090. De kantoornaam was altijd POST gevolgd door een punt en een nummer of letter. Er waren 2 sorteercentra met POST X1 en Post X2. Alleen POST X2 kan als vernietigingstempel voorkomen op deze uitgifte. Post X1 werd meestal op de achterkant van een brief geslagen. De directie van de post had een stempel met DIR. POST. Het is niet waarschijnlijk, dat dit stempel voorkomt als vernietigingstempel, daar de directie vrijgesteld was van port. Ook bestaan er rolstempels.
Post spatie 4, met daaronder letter. Onderaan het postnummer 4090. De enige, waar het postnummer de cirkelkromming volgt. Alleen dit nummer is bekend zonder punt. Post .(punt) nummer.Onderaan het postnummer horizontaal, naast elkaar en 2 letters aan weerszijde van de datum. Deze kunnen A, B, of C zijn  Alleen Post 12 bestaat met D en E Post. (punt) en nummer. Onderaan het postnummer  (horizontaal, naast elkaar) tussen twee letters (altijd) D. Post. (punt) en nummer. Daar onder letter (altijd) D Onderaan het postnummer  (horizontaal). Zowel kantoornaam als postnummer hebben kleinere letters.  Post. C1 met aan beide zijden een letter. Onderaan het postnummer (kleinere cijfers naast elkaar). Dit is het nummer van de Boekhouding,
f. Bewegende Postkantoren
Treinstempels (links en rechts) hadden een traject met daar onder één of meerdere letters. Onderaan 6 punten in een driehoek. Er was ook een rijdend postkantoor in een bus. Zij voerde het stempel, dat rechts is afgebeeld. Er was alleen verschil in de data. Deze bestaan dus van alle dagen van de maand, uitgezonderd Zaterdagen, Zon- en feestdagen.
Luxemburg-Bruxelles G
     
Oostende-Brussel B-B
g. Bijzondere Postkantoren
 Links:
De S.H.A.P.E. had een    eigen postkantoor met stempel:
S.H.A.P.E. BELGIQUE
De NAVO heeft ook zijn eigen postkantoor: Brussel 39. Stempels met voorrang Frans of  Nederlands. Links: OTAN-NAVO. Boven: NAVO-OTAN. Bij beiden daar onder NATO. 
S.H.A,P.E. Village
Belgique met
onderaan een letter
Ook het Europees Parlement heeft een eigen postkantoor Brussel 46 met postnummer 1040.
Er zijn 2: één met voorrang Frans en letter A en één met voorrang Nederlands met letter B

 
 
h. Ronde Reclame stempels
Veel postkantoren hebben een reclame stempel voor semie-permanent normaal gebruik. Deze stempels houden meestal een reclame in betreffende de gemeente zelf. Er zijn ook reclame stempels, die tijdelijk in gebruik zijn indien reclame wordt gemaakt voor een evenement, dat op handen is. De stempels hebben een grote variëteit. De diameter van deze stempels zijn meestel groter, maar niet altijd. Zij kunnen een enkele ring hebben of een dubbele. Hier zijn alleen een paar voorbeelden gegeven.
De meesten hebben één ring met grotere diameter. Boven naam, meestal daar onder het postnummer. Meestal met een illustratie ergens in het midden.
Kinrooi verteld in 1 ring, dat het een gemeente is met molens. Semie permanent.
Durbuy Prijst zich zelf aan met: Tourisme et Vacances in een semie permanent 1-ring stempel
Tijdelijk stempel van  Chappelle-lez- Herlemont
Daar is er ieder jaar half-vasten carnaval
In een semie permanent stempel staat, dat Lierneux de bloem is van de Ardennen (Fleur d' Ardenne)
In een tijdelijk stempel maakt Jumet 1 reclame voor de Madeleine mars
Er zijn stempels met dubbele ring, met of zonder brug, meeste met afmeting ongeveer van een normaal stempel
Sommigen 1-ring stempels hebben een normale afmeting.
Tijdelijk stempel van Ruislede maakt reclame voor molenfeesten 1e weekeind van Augustus
 
In het stempel van 1Lo1 staat, dat Lo de parel is van Veurne en een ambachtelijke plaats is. Dubbel ring met brug.
Stavelot vindt in deze dubbele ring stempel, dat zij cultureel en toeristisch zijn.
Oostkamp is een sportgemeente. Semie permanent stempel van OOstkamp 1
Lier heeft een Zimmertoren. 1-Ring stempel van Lier
Op de download pagina kunt U een lijst downloaden van alle cirkel-vormige reclame stempels.
i. Filatelistische stempels
Een volledige lijst kan men aanvragen bij de filatelistische dienst van de posterijen
De filatelistische stempels bestaan uit 1 ring. Boven  postkantoornaam. Daar onder postnummer en onderaan staat FILATELIE in het midden staat een afbeelding. Er waren 28 loketten (in 1991 uitgebreid naar 71)
2-Talig stempel van Brussel 1. Alleen Gent had een afwijkend stempel.
j. Dienststempels
Dit zijn stempels, die alleen ambtshalve werden gebruikt.
Stempel van de postmeester Handstempels Rolstempel
Navernietigingstempels
REGIE POST en onder een cijfer in rechthoek met aan weerszijde een letter
Het stempel kan rood, blauw of zwart zijn.
De filatelistische dienst van de posterijen heeft een eigen stempel met de afbeelding rechts.
Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken