Een overzicht van de vernietigingstempels, die gebruikt werden op de uitgifte : Koning boudewijn type "Velghe"
Inleiding.

De stempels gebruikt op deze uitgifte zijn interessant vanwege de grote verscheidenheid, door verschillende oorzaken veroorzaakt. In het begin werden dezelfde stempels gebruikt als bij de voorafgaande uitgifte Koning Boudewijn type "Elström". De grote veranderingen, die kwamen hoofdzakelijk voort uit de volgende omstandigheden, die tijdens de uitgifte plaats vonden:

1. De invoering van postcode nummers in de stempels. Deze ging meestal gepaard aan de vervanging van de oude stempels zonder postnummer. Het meest opvallende was, dat het postkantoor nummer, welke toen links en rechts van de kantoornaam stond nu in de nieuwe stempels meestal achter die naam werd gezet.

2. De samenvoeging van de gemeenten. Die veroorzaakte, dat er postkantoor namen verdwenen en nieuwe er voor in de plaats kwamen. Het doorvoeren van de belangrijkste veranderingen heeft jaren geduurd.

3. De automatisering. Deze nam in de loop van de tijd van deze uitgifte enorm toe, waardoor de toename van de aanschaf van stempelmachines, waarin geen eenduidige standaardisatie werd toegepast.

4. De wijziging van de postnummers van vele postkantoren. Deze viel vaak samen met de nieuwe postkantoor namen. Zo verdwenen, bijvoorbeeld de namen Eindhout, Vorst-Kempen, en Veerle; deze werden Laakdal, Oost-ham en Kwaadmechelen werden resp. Ham 1 en Ham 2 enz
.
5. Het kon 2 jaar duren eer de postkantoren hun nieuwe stempel met het nieuwe postnummer kregen. Gedurende die tijd gebruikten zij het oude stempel, waar het postnummer was uitgehaald.

6. Eerst hadden de gewone postkantoren de stempels links van de datumcirkel. In 1989 werd de vlag bij vele postkantoren rechts gepllaatst. In 1992 veranderde post weer van gedachten (mede op aandrang van de filatelisten) en werd de vlag weer links geplaatst.

Naast de stempels, die hier worden afgebeeld, bestaan er nog vele variaties, vooral in kleine verschillen in de gebruikte lettertypes, de grootte van de cirkel(s) enz. Vele stempels (niet alle) kunt U vergroot zien door er op te klikken. Deze stempels herkent U aan een kader om de afbeelding. U ziet het stempel vergroot links boven in een venster van Uw browser, die U voor het gemak zodanig kleiner kunt maken, dat U juist het stempel ziet zoals in een "pop-up" venster en dit venster in het midden van Uw scherm plaatsen.
 

Downloads.

Er zijn verschillende lijsten beschikbaar om te downloaden. Deze lijsten zijn in PDF-formaat, zodat U ze kunt lezen en uitprinten met de Acobat Reader. Indien U deze niet op Uw computer hebt, dan kunt U hem gratis van de Adobe site downloaden en installeren.

U kunt de bestanden downloaden door met de RECHTER muisknop op de koppeling te klikken, waarna u uit het menu klikt op :

Doel opslaan als.

U kunt de lijsten ook op Uw scherm zichtbaar maken, lees daarvoor de opmerking onderaan.

Er zijn 5 bestanden (echter 8 downloads):

1. Lijst van postkantoren, alfabetisch gerangschikt. Voor het postkantoor staat de postcode. Indien het postkantoor een nieuw nummer heeft gekregen, dan staat er een * (strerretje) voor het nieuwe postnummer. Achter het postkantoor staat tot welke gemeente het postkantoor nu is samengevoegd. Daar achter staat het bij behorende sorteercentrum. Deze lijst is nuttig om eventueel Uw stempels voor te sorteren en indien U het postnummer niet goed kan lezen of als er geen postnummer op het stempel aanwezig is.

2. Deze lijst is de zelfde als de voorgaande, alleen deze is gesorteerd op nummerieke volgorde. Deze lijst is nuttig, als U de naam niet goed kan lezen, maar het postnummer wel.

3. Dit is een alfabetische lijst van de gemeenten met daarbij de namen van de postkantoren, die bij de samenvoeging tot de betreffende gemeente zijn gaan horen en het bijbehorende sorteercentrum. Daarbij zijn deze gemeenten per sorteercentrum gerangschikt. De soteercentra zijn:
 

1000 - 1999 Brussel-Bruxelles
2000 - 2799 Anrwerpen
2800 - 2999 Mechelen
3000 - 3299 Leuven
3300 - 3499 Tienen
3500 - 3999 Hasselt
4000 - 4999 Liège (Luik)
5000 - 5999 Namur (Namen)
6000 - 6599 Charleroi
6600 - 6999 Libramont
7000 - 7499 Mons (Bergen)
7500 - 7799 Tournai (Doornik)
7800 - 7999 Ath
8000 - 8399 Brugge
8400 - 8499 Oostende
8500 - 8999 Kortrijk
9000 - 9999 Gent

Van 3 zijn twee tabellen beschikbaar. Zij verschillen alleen in het aantal kolommen, dat de gegevens verdeeld zijn; 2  of 3 kolommen 3a en 3b. Welke te gebruiken is afhankelijk van Uw doel an Uw smaak. De drie kolommen lijst kunt U gebruiken om de stempels alfabetisch en per sorteercentrum en per gemeente voor te sorteren. Dat kunt U ook met de twee kolommen lijst, maar deze verbruikt meer papier. U kunt deze lijst gebruiken als hoofding indien U de stempels in een inteek boek bewaard. Daarvoor moet U de gegevens uit knippen.

4. Deze lijst bevat de Reclamestempels. Zij geven niet de afbeelding, maar in het kort de belanrijkste tekst, die in de reclame staat. Zij zijn op postkantoor gesorteerd. Ronde stempels zijn aangegeven met een C. Rechthoekige vlaggestempels zijn aangegeven met een R. Zij hebben een nummer volgens de nummering, die de postrijen er aan hebben gegeven (indien bekend) en de datum van de eerste dag van ingebruik neming op deze postzegel uitgifte  (indien bekend) en de laatste datum van gebruik (indien bekend). In 4a zijn alle reclamestempels opgenomen. In 4b alleen de rondstempels en in 4c alleen de vlaggestempels.

De alfabetishe lijsten zijn niet volgens ons alfabet, maar volgens de zo geheten ASCII-code van de computer. Daardoor komen de leestekens voor de A. 's-Gravenwezel staat voor Aaigem. Ook klinkers met een teken er boven komen na de z.
 

Download Links
1. Postnummers Alfabetisch 2. Postnumers Nummeriek 3a. Alfabetisch per Gemeente 2 Kol. 3b. Alfabetisch per Gemeente 3 Kol. 4. Reclame stempels
Klik op de Groene knop om de hele website te downloaden,  om op A4 te printen Om Hele Website te Printen voor A4
4a. Alleen Ronde reclamestempels
 
 4b. Alleen Vlaggestempels
Opmerking: U hoeft de lijsten niet te downloaden. U kunt ze ook in een venster zien en raadplegen om eventueel daarna te downloaden en op te slaan. U ziet de lijst in een venster van Uw browser of in een venster van Uw Acrobat Reader ( of soms ziet U niets) naar gelang Uw instellingen. Deze instelling kunt U kiezen in de Acobat Reader. Het is raadzaam om de laatste versie van deze reader te gebruiken. Op dit ogenblik is dit versie 7. In tegenstelling tot de voorgaande versies start deze direct op. U kunt hem gratis downloaden van http:// www.adobe.be of door hier te klikken.

Bij het installeren, "hecht" de Reader zich zelf aan de browser. U kunt de instelling wijzigen door door de Reader op te starten. Vervolgens klikt U op: bewerken - voorkeuren. U krijgt dan een venster met links een lijst. Klik in deze lijst op: "Internet". Rechts boven kunt U Uw keuze "aanvinken"; wel of niet in browser tonen.

Deze site zal nog regelmatig bijgewerkt worden. Controleert U daarom van tijd tot tijd of er veranderingen zijn aangebracht.
Klik hier om deze pagina's in A4 af te kunnen drukken
Laatst bijgewerkt 22/01/2022 Tonny van Rhee